??????? ??????? ICQ

??????????/???????? ???? ICQCtrl+Shift+A
???????? ???????? ????? ?? ?????? ICQCtrl+Shift+I
???????????? ?????? web-??????Ctrl+Shift+S
????????? ?????Ctrl+Shift+C
????????? ????? Ctrl+Shift+E
????? ???????????? ? ???????-????? Ctrl+Shift+F3
??????????? ?????Ctrl+Shift+F    ?????????